logo SEMTEK Co,. LTD

Bán Hàng Kỹ Thuật (Số lượng: 3)

Tìm kiếm, phát triển khách hàng mới và dự án tiềm năng, mở rộng thị trường. Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, tư vấn, giới thiệu sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

85%

Đạo đức nghề nghiệp, Kỹ năng xử lý feedback, phê bình mang tính xây dựng & Kỹ năng quyết định trong mọi tình huống khi làm việc cần thiết cho sự phát triển chung của một tập thể

85%

Kỹ năng giao tiếp, Kỹ năng làm việc nhóm. Sự sáng tạo & Kỹ năng xử lý và giải quyết vấn đề là những gì Bạn cần có để đáp ứng tốt cho vị trí này. Cho sự phát triển của chung một tập thể.

92%

SEMTEK quan tâm đến thái độ làm việc đúng đắn và chuyên nghiệp của Bạn. Điều này sẽ đem lại những lợi ích bất ngờ dành cho Bạn và cả tập thể bạn làm việc chung.